vacuum pump

รู้จักกับ vacuum pump เครื่องมือสำคัญของอุตสาหกรรมแปรรูป

ภายในอุตสาหกรรมนั้นจะมีเครื่องมือมากมาย ที่เรานั้นอาจจะไม่รู้จักกัน ซึ่งในอุตสาหกรรมนั้นจะมีเครื่องมือมากมายอย่างมาก แต่ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกถึงข้อมูลเครื่องมืออย่าง vacuum pump กันดีกว่านะครับว่า เป็นเครื่องมือ ประเภทใด และ มีความสำคัญในเรื่องการใช้งานอย่างไรบ้าง 

vacuum pump คืออะไร

vacuum pump  หรือปั๊มสุญญากาศนั้น เป็นหนึ่งในอุปกีณ์สำคัญอย่างมากภายในอุตสาหกรรม ที่จะมีหน้าที่ในการดุดอากาศออกไปจนเกือบหมด เพื่อทำให้เกิดสุญญากาศ ตามชื่นนั้นเอง โดย vacuum pump นั้นจะใช้งานอุตสาหกรรมไปตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กไปจนถึงอุสาหกรรมขนาดใหญ่ และ มีการใช้งานอย่างหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างมากด้วยเช่นกัน

อุตสาหกรรมอะไรบ้างที่จะต้องใช้ “vacuum pump

มีหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างมากที่จำเป็นต้องใช้ vacuum pump ซึ่งในอุตสาหกรรมเกือบจะทุกอุตสาหกรรมนั้นจะมีการ vacuum pump  ดังนั้นเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่จะต้องใช้ “vacuum pump “

  • อุตสาหกรรมอาหาร : อุตสาหกรรมอาหารนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าหากว่ามีความชื้นภายในอากาศมากเกินไป จะทำใหอาหารนั้นเน่าเสียได้ง่าย ดังนั้นการที่ต้องควบคุมความเย็น และ อากาศนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากนะครับ
  • กลุ่มอาหารเหลว :  อุตสาหกรรมอาหารเหลว นั้น vacuum pump นั้นมีสำคัญ และ จะต้องใช้งานอย่างแน่นอน เนื่องด้วย หากว่ามีความชื้น และ ไม่มีการควบคุมความเย็นจะทำให้บูด และ เน่าเสียได้อย่างมาก  ดังนั้นภายในอุตสาหกรรมอาหารเหลวนั้น การควบคุมความชื้นนั้นสำคัญต่อคุณภาพอย่างมากด้วยเช่นกัน
  • อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม : เครื่องดื่มนั้นจะต้องมีการควบคุมด้วยความเย็น เกือบจะทุกอุตสาหกรรม เนื่องจากว่าหากว่ามีความเย็น  และไม่มีการควบคุมความชื้นนั้นจะทำให้เครื่องดื่มนั้นเสียคุณภาพจนทำให้คุณภาพลดลงอย่างแน่นอน
  • อุตสาหกรรมอาหารแห้ง : อุตสาหกรรมอาหารแห้งนั้น  ยังจำเป็นต้องใช้การควบคุมความชื้น และ ความเย็นภายในอากาศด้วยเช่นกัน เพราะว่า จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการจัดเก็บอาหารแห้ง จึงต้องมีการนำ vacuum pump เข้ามาใช้งานด้วยนั้นเอง

เครื่องปั๊มสุญญากาศมีกี่แบบ

ปัจจุบันนั้นภายในอุตสาหกรรมนั้นจะมีเครื่องปั๊มสุญญากาศที่หลากหลายอย่างมากในการใช้งาน ซึ่งมีความหลากหลายในการใช้งานด้วยเช่นกัน โดยปัจจุบัน จะมีปั๊มสุญญากาศดังนี้

  • Rotary vane vacuum pump : เป็นปั๊มสุญญากาศ ที่ทำงนด้วยใบพัด และ ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่อง และเคลื่อนที่ตัวไปในแนวรัศมีภายใต้แรงสริปง  โดยหลักการทำงานนั้นเมื่อโรเตอร์หมุนอากาศก็จะเข้าสู่ห้องดูดอากาศ และ ถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอ์ เพื่อทำให้เกิดสุญญากาศ
  • Piston vacuum pump : เป็นปั๊มสุญญากาศที่มีการใช้งานไม่ต่างกับแบบแรกมากเท่าไหร่ แต่ว่าในการใช้งานนั้นจะแตกต่างกัน เนื่องด้วยในการใช้งานนั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก ๆ  เช่น อุตสาหกรรมเคลือบผิวรถยนต์ หรือ งานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
  • Water ring vacuum pump : เป็นปั๊มสุญญากาศนั้นจะใช้งานน้ำในการหล่อเลี้ยง แทนการใช้น้ำมัน  โดยจะนิยมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไอน้ำ และ ความร้อน และ สารเคมี

ดังนั้นจะเห็นว่าอุตสาหกรรม เกือบจะทุกอุตสาหกรรมนั้นมีความหลากหลายอย่างมากนะครับ  เพราะว่าจะมีหลากหลากหลายอุตสาหกรรมนั้นจะต้องใช้ “vacuum pump”  อย่างมาก เพราะว่าเรื่องของความชื้น และ สุญญากาศนั้นจะมีผลต่อผลิจภัณฑ์อย่างมาก เกือบจะทุกอุตสาหกรรม ดังนั้นนี้เองจึงเป็นเหตุผลที่ vacuum pumpนั้นมีความสำคัญฝนเกือบ ๆ จะทุกอุตสาหกรรมนั้นเอง