เครื่องวัดflow meter

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องวัด Flow Meter เพื่อการป้องกันอันตรายจากการใช้งาน

รังสีเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ โดยมาจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีที่ปะปนในสิ่งแวดล้อมทั่วไป หรือมาจากรังสีที่มีต้นกำเนิดจากภายนอกโลกของเรา รังสีคือพลังงานที่แผ่ออกมาจากต้นกำเนิดในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ แสงสว่าง รังสีเอ็กซ์ และรังสีคอสมิก เป็นต้น รังสีที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ โดยแหล่งที่ก่อให้เกิดรังสีมากที่สุดได้แก่ รังสีจากธรรมชาติ อาทิเช่น จากสารกัมมันตรังสีที่มีในพื้นดินสินแร่และสิ่งแวดล้อม จากอากาศที่เราหายใจ แม้กระทั่งในร่างกายและในอาหารที่เราบริโภค ซึ่งมีการเจือปนด้วยสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ นอกจากนั้นในห้วงอวกาศก็มีรังสีซึ่งนอกจากรังสีของแสงอาทิตย์แล้ว ก็ยังมีรังสีคอสมิกที่แผ่กระจายอยู่ทั่วจักรวาล แหล่งกำเนิดรังสีที่มาจากการกระทำของมนุษย์มีหลายรูปแบบ เช่น จากการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู การระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ รวมทั้งการผลิตสารกัมมันตรังสีจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ต่างๆ ผลของรังสีที่มีต่อร่างกายของมนุษย์ นอกจากก่อให้เกิดอันตรายต่อเซลล์ที่ได้รับรังสีโดยตรงแล้ว หากเซลล์เหล่านั้นเป็นเซลล์ในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เมื่อเซลล์ได้รับรังสี จะทำให้เกิด mitotic delay หรือdivision delay การแบ่งตัวของเซลล์จะช้าลง ขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ได้รับและระยะในวงจรชีวิตของเซลล์ เซลล์บางเซลล์อาจจะตายเพราะเกิด chromosome aberration ทั้งหมดนี้ถ้ามีปริมาณที่มากก็ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ จึงทำให้เจ้าเครื่องวัดflow meter เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สำคัญ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของรังสีได้ 

เครื่องวัดflow meter คืออะไร 

เครื่องวัดflow meter  เป็นเครื่องวัดการรั่วไหลของธาตุกัมมันตรังสี เช่น รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา (Gamma, Beta, X-Rays) เครื่องวัดflow meter แกรมม่า,gramma radiation, เครื่องวัดflow meter อัลฟา,alpha radiation,เครื่องวัดรังสีเบต้า,beta radiation,เครื่องวัดรังสีเอ็กซ์, x-ray,เครื่องวัดรังสี, เครื่องตรวจรังสี, เครื่องทดสอบรังสี,เครื่องวิเคราะห์รังสี, เครื่องวัดธาตุกัมมันตรังสี (อังกฤษ: radioactive element) คือธาตุพลังงานสูงกลุ่มหนึ่งที่สามารถแผ่รังสี แล้วกลายเป็นอะตอมของธาตุใหม่ได้  

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางด้านรังสีที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้รังสี ต้องมีเครื่องวัดรังสีประจำบุคคลติดไว้บริเวณของร่างกายที่ต้องการทราบค่าปริมาณรังสี เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอันตรายต่อตัวบุคคลได้